top of page

Bert Handrick

        komponist, organist, dirigent

                composer, organist, conductor

Bert Handrick ble født i Dresden (Tyskland) i 1968. Der vokste han opp og fikk sin utdanning som komponist og kirkemusiker.

Han studerte ved Hochschule für Musik Dresden ved Christa Holzweissig (piano), Prof. Manfred Weiss, Prof. Jörg Herchet og Prof. Wolfgang Strauss (komposisjon).

Fra 1994 til 1995 studerte han i Tokyo (Japan) ved Prof. Hiroaki Minami ved University of Music and Fine Arts. Dette året var pregende for han. Japansk tenkning og zen-buddhistiske uttrykksformer gav resultat i en musikk som høres ut som om den kommer fra stillheten, fra ingenting.

Tilbake i Dresden begynte han å studere på Hochschule für Kirchenmusik Dresden ved Marianne v. Einsiedel (orgel), Prof. Christfried Brödel og Prof. Matthias Geissler (kordireksjon) og Prof. Matthias Müksch (orkesterdireksjon).

Han har mastergrad i både komposisjon og kirkemusikk.

Allerede mens han studerte komposisjon, underviste han i musikkteori og analyse ved Hochschule für Musik Dresden. Dessuten har han undervist i piano- og orgelspill.

Etter kirkemusikkstudiet ble han tilsett som kantor i Ev.-Luth. Kirchspiel Geithain (Tyskland) i en kort periode, før han fikk seg stilling som kantor i Volda (Søre Sunnmøre, Norge). Der er han fortsatt.

Han jobber som organist, kor- og orkesterdirigent og som komponist. Dette inkluderer regelmessig konsertvirksomhet i inn- og utlandet.

English:

Bert Handrick was born in Dresden (Germany) in 1968 where he studiet piano with Christa Holzweissig and composition with Prof. Manfred Weiss, Prof. Jörg Herchet and Prof. Wolfgang Strauss at the University of Music in his home town.

In 1994 and 1995 was he student with Prof. Hiroaki Minami (composition) at the University of Music and Fine Arts. This periode was very important for him. Japanese thinking and zen-buddhist expression forms engraved his own music style.

Back in Dresden he started to study at the High school of Church Music with Marianne v. Einsiedel (organ), Prof. Christfried Brödel, Prof. Matthias Geissler (choir conduction) og Prof. Matthias Müksch (orchestra conduction).

He fas graduation as Master of Art in composition and church music.

After his last study he get a employment as church musician in Geithain (Germany, Saxony), there he was only a short time before he went to Norway to become music director in the church of Volda (Søre Sunnmøre).

Now he works as an organist and conductor for several choirs and orchestra as well as a composer. It includes concert activity in Norway and abroad.

Bert Handrick
bottom of page